Styret


Etter siste årsmøte har Trysilfjell Hytteeierforening følgende styre:  

 

Styreleder
John Johansson
Tlf : +46708708810
E-mail: 
 

Nestleder
Edgar Dønåsen
Tlf: +4790139230
E-mail: 

Sekretær
Anne Svenneby
Tlf: +4792420207
E-mail: 

Styremedlem
Gert Tougård
Tlf: +45 21410099
E-mail:
 

Styremedlem
Arne F. Bergmann

Tlf: + 45 41114342
E-mail: 

Styremedlem
Rune Bjørnstad

Tlf: +4799300436
E-mail: 

En oversikt over de øvrige vervene i foreningen finner du i protokollen fra siste årsmøte. Se under Referater.

Ta gjerne kontakt med oss i styret hvis du har gode ideer, nye saker du brenner for eller spørsmål til styret.