Styret


Etter siste årsmøte har Trysilfjell Hytteeierforening følgende styre:  

 

Styreleder
John Johansson
Tlf : +46 708 708 810
E-mail: 
 

Nestleder
Øystein Nordal
Tlf: +47 952 34 006 

Sekretær
Anne Svenneby
Tlf: +47 924 20 207
E-mail: 

Styremedlem
Gert Tougård
Tlf: +45 21 41 00 99

Styremedlem
Tom Nordby

Tlf: +47 913 29 808

Styremedlem
Ronald Slaatmo

Tlf: +47 948 77 696En oversikt over de øvrige vervene i foreningen finner du i protokollen fra siste årsmøte. Se under Referater.

Ta gjerne kontakt med oss i styret hvis du har gode ideer, nye saker du brenner for eller spørsmål til styret.